Ochrana autorských práv

Autorská práva vztahující se ke značce VAPOL

Veškeré texty a obrázky uveřejněné na tomto webu a v tištěných materiálech společnosti VAPOL CZ jsou ve vlastnictví společnosti VAPOL CZ a jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb.

VAPOL CZ je majitelem těchto ochranných známek:

Registrovaná obchodní značka: VAPOL

Registrované obchodní logo:

Logo VAPOL

Použití výše uvedených materiálů je možné pouze s písemným souhlasem společnosti VAPOL CZ.