Dotační programy

Čerpáme z těchto dotačních programů.

Popis projektu Digitalizace společnosti VAPOL CZ

                  Firma VAPOL je na trhu od roku 1991, v roce 2002 transformovala na s.r.o. se současnou generační výměnou. Obchodujeme na třech trzích CZ, SK a HU. V souvislosti s nárůstem obratů a dopravní dostupností jsme se v roce 2017 přestěhovali do větších prostor v Holešově, kde je dobrá infrastruktura a zlepšila se nám tak časová dostupnost do 24hodin dodávat jak na SK, tak HU trh.

                  V letošním roce se stěhujeme již do vlastních prostor vystavených v průmyslové zóně Holešov, kde chceme sklad posunout ještě k větší automatizovanosti a propojenosti s centrálním ERP, WMS. Ve vizi společnosti je být moderní firmou a od toho se odvíjí neustálé investice do vlastního vývoje SW (skladových, obchodních, vše napojené na základní ERP systém Karát; je to z důvodu, že firmy vyvíjejí převážně výrobní SW, které jsou pro nás nedostatečné). Ty slouží ke zvyšování efektivity i produktivity, nákupu skladovacích strojů v logistice. Logistika je v dnešní době nedílnou součástí k zabezpečení zvyšování obratů, je důležitá přesnost a rychlost dodání, podporujeme vše, co vede k zpřesnění jak při objednávce, kde je spousta vstupních parametrů, tak při příjmu a vyskladňování zboží, zamezení chybovosti.

Cílem projektu je připravit a zavést v podniku technologie 4.0 s využitím samoučících systému, tento cíl má značené dopady na dále uvedené podcíle. Dalším cílem je propojení samostatných SW a jejích povýšení do situace kdy si vzájemně předávají data a nemusí se dávkově přenášet obsluhou mezi systémy. Celé naše řešení se točí především kolem logistiky, která není naším hlavním předmětem činnosti, ale podstatně ovlivňuje naší výkonnost vůči zákazníkovi a ovlivňuje vnitrofiremní náklady a produktivitu. Do obchodních systémů ERP, WMS, CRM, Webu jsme investovali což nám umožnilo vstup již na 3 trhy. Úprava logistiky nám urychlí vstup do dalších zemí. Celkovým cílem a výsledkem je to, že při stávající velkosti skladu budeme moci pokračovat v růstu firmy aniž bychom investovali do drahých budov a energií s tím spojených. Dokážeme kvalitněji a rychleji uspokojit zákazníka se stejným nebo menším počtem zaměstnanců.

Hlavní části jsou automatizované systémové zakladače, které mimořádně výrazně zvyšují jak kapacitu skladu, tak i produktivitu. Každý z typů je zaměřený na jíné produkty s rozdílnou fyzickou charakteristikou. Na tyto systémové zakladače navazuje transportní systém s využitím AI, který dokáže sám definovat zahájení přípravy zakázek a jejich vhodné třídění v čase. Umí i připravit potřenou kapacitu přepravek podle znalostí produktů v zakázce. K tomuto systému je doplňkově přidána sofistikována kontrola množství a druhů zboží která na základě fyzických vlastností výrobku, které si sama průběžně zjišťuje AI.

Celá tato část zásadně zvyšuje produktivitu přípravy a přesnost přípravy zboží. Souběžně s tímto procesem, v projektu navazuje pickování produktů ve skladě pomocí hlasového navádění. Část skladu využívá systémový VZV, který je do místa uložení palety dopraven automaticky podle pokynu z WMS předávaných do vozíku a čtečky skladníka, ten následně jen odebere produkt. V samotném závěru celého procesu je kontrola balení produktů pomocí monitorovacího systému a to s přesahem do kontroly uskladněného materiálu.

Nedílnou součásti je i zabezpečení celého systému proti kyberútokům, jak ze strany SW řešení tak i ze strany fyzického zálohování na vnitropodnikový cloud s kamerovým monitoringem přístupu oprávněných osob.

Jednotlivé dílčí části tohoto komplexního řešení projektu jsou popsány v samostatných dokumentech přílohy  DP01-13 kde jsou technologie podrobněji popsány i s jejich faktickým přínosem do firmy. Je zde popsán i současný stav a co přinese nový stav řešení.

                  Díky tomuto inovativnímu projektu se společnosti podaří zlepšit celkovou výkonnost, zvýšit produktivitu a zefektivnit procesy v logistice. Navíc se zlepší kvalita a rychlost uspokojování zákaznických požadavků, což přispěje k celkovému rozvoji a růstu společnosti. Celý projekt je významným krokem k využívání moderních technologií v oblasti logistiky a je dokladem inovativního přístupu společnosti k rozvoji svého byznysu.

                  Projekt Digitalizace společnosti VAPOL CZ splňuje podmínky počáteční investice dle nařízení EK 651/2014 Obecné nařízení o blokových výjimkách „GBER“ , a to naplněním podmínek pro zařazení do kategorie počáteční investice rozšíření kapacity stávající provozovny.

                  Díky realizaci projektu dojde k investici do stávající provozovny, která umožní příjemci podpory poskytovat větší objem služeb nebo prodávat více zboží přičemž sortiment produktů zůstane beze změny, nebo se mění jen nevýznamně.

 

Realizací projektu dojde k významnému navýšení produkční kapacity skladu a tím navýšení objemu vyskladněných zakázek, tedy ke zvýšení objemu služeb o 100%.

 

K navýšení produkční kapacity dojde díky významným změnám v logistickém procesu:

·         Na 24 m2 uskladníme určitý počet druhů tažných zařízení. V současném stavu tento počet druhů zaskladňujeme na cca 500 m2 . Jedná se o 20x větší úsporu místa a tím zrychlení procesu vyskladnění.

·         V novém systému přijde objednávka do WMS odkud dá pokyn stroji VERTIFLEX, aby přivezl příslušnou polici s produktem k obsluze, která jej vydá na připravený vychystávací vozík. Celá operace zabere 20-50 sekund. V současném systému je to 2-5 minut.

·         V rámci jedné hodiny bude skladník schopen připravit více kusů tažných zařízení, čímž je zvýšena produktivity přípravy zakázek přibližně 6x.

·         Díky duálnímu systému dovozu skladových polic dojde ke zrychlení vychystávání zakázek o 30 %.

·         Celkové zrychlení proti stávajícímu stavu je až o 100 % produktů více za stejný obslužný čas

·         Dojde ke snížení spotřeby energie o 50-60 %

·         Dojde ke zvýšení propustnosti toku zboží o 60-70 %

 

Informace o projektu digitalizace ve formátu pdf.

Seznam vypsaných veřejných zakázek společností VAPOL CZ naleznete níže.

Veřejné zakázky

 

Popis projektu Technologie 4.0 v kompletačním centru

Firma VAPOL je na trhu od roku 1991, v roce 2002 transformovala na s.r.o. se současnou generační výměnou. Obchodujeme na třech trzích CZ, SK a HU. V souvislosti s nárůstem obratů a dopravní dostupností jsme se v roce 2017 přestěhovali do větších prostor v Holešově, kde je dobrá infrastruktura a zlepšila se nám tak časová dostupnost do 24hodin dodávat jak na SK, tak HU trh.

V rámci projektu bychom začali používat sedm klíčových technologií:

1. Automatické zakladače s duální kapacitou a pokročilou automatizací.
 
V oblasti automatizace naších skladových procesů přichází zásadní pokrok s novými stroji, které představují revoluční krok vpřed ve srovnání se současným stavem. Tato moderní zařízení, podobná typu Vertiflex, jsou vybavena pokročilými automatickými systémy umožňujícími nejen zdvojnásobení kapacity zakladačů, ale také výrazně zlepšují koordinaci a efektivitu připravovacích procesů. Díky inovativním technologiím tato zařízení umožňují uskladňovat produkty ve dvou vertikálních sloupcích místo jednoho, což vede k podstatnému zvýšení kapacity na pouhých 30 % (větší ploše), což představuje významný pokrok ve využití skladového prostoru a optimalizaci skladovacích procesů.
 
Nová generace zakladačů je navržena tak, aby automaticky rozlišovala obrátkové produkty a upřednostňovala je v procesu skladování, čímž výrazně zrychluje celkový proces přípravy a distribuce produktů. To nejenže zefektivňuje uskladnění, ale také zkracuje dobu, kterou zboží tráví ve skladu, a urychluje jeho doručení zákazníkům.

Zvýšená kapacita a efektivita těchto nových zakladačů přináší nejen výrazné zlepšení v rychlosti a kvalitě skladovacích operací, ale také umožňuje efektivnější využití skladového prostoru. To vede k poklesu nákladů na skladování a zároveň zvyšuje konkurenceschopnost podniku tím, že zkracuje doby dodání a zvyšuje spokojenost zákazníků. Navíc, díky novému internímu softwaru, který umožňuje detailně vyhodnocovat nejoptimálnější umístění produktů, dochází k výraznému snížení operativních a objemových nákladů, což umožňuje podnikům dosáhnout vyšší produktivity při nižších výdajích.

Tato technologická inovace tedy nejen zvyšuje kapacitu a efektivitu skladových procesů, ale také přináší výraznou úsporu nákladů a zlepšení služeb zákazníkům, což je v dnešní konkurenční době neocenitelné.

2. Robotické manipulátory (podobné typu Geek+):
 
Robotické manipulátory by byly další klíčovou technologií, která by nám umožnila automatizovat skladové operace. Tito roboti by byli schopni rychle a přesně manipulovat s produkty na skladě, což by snížilo riziko chybovosti a zvýšilo rychlost expedice objednávek. Navíc by robotická automatizace přinesla úspory v nákladech na pracovní sílu a umožnila našim zaměstnancům zaměřit se na vysoce hodnotné úkoly, které vyžadují lidskou kreativitu a dovednosti.
 
Naše stávající řešení u nás nemá žádnou automatizaci a tento krok zavedení automatických manipulátorů je pro nás zcela nový a bude mít zásadní přínos v úspoře lidské práce a nákladech. S vysokou mírou automatizace nám umožní mít pracovníky na odbornější pozici než jen pro práci manipulátora s produkty.
 
Nezbytnou součástí této technologie jsou i regály.
 
3. Dvojice serverů pro zajištění komunikace a bezpečnosti
 
Pro zajištění spolehlivé komunikace a ochrany dat bychom nasadili dvě serverová zařízení. Tyto servery by zabezpečovaly komunikační a datovou propojenost mezi stávajícími a novými systémy, což by bylo klíčové pro bezpečnost a efektivitu našich operací.
 
Dvojice serverů je nezbytnou podmínkou pro propojení komunikačních dovednosti výše zmiňovaných implementací a propojení do ERP/WMS a vyhodnocování dat pro zlepšování procesů. Proti stávajícím řešením budou mít výkonnější procesory a související HW.

4. SW nádstavba k WMS pro řízení automatizace pro komunikační a datové propojení stávajících a nových systémů

Pro zajištění lepšího propojení a komunikace mezi našimi systémy bychom implementovali sofistikovanou softwarovou nástavbu k našemu Warehouse Management System (WMS). Tato nástavba by umožňovala efektivní přenos dat a zajišťovala by, že všechny naše systémy by spolu bezproblémově komunikovaly.

Nadstavbový WMS modul bude proti již existujícímu řešení vyhodnocovat a koordinovat zakázky s manipulací produktů mezi kompletačním technikem a novými vertikálními zakladači. Výrazně lépe využije propojení již existujících technologií s novými. Nabídne data a výstupy pro efektivnější a v mnoha případech automatické vyhodnocování a ovlivňování průběhu přípravy kompletace, bez zásahu člověka. Doposud bylo toto rozhodování na předákovi směny a jednotlivých operátorech.

5. Ovíjecí automat horizontální pro automatické ovíjení balíků

K automatizaci procesu ovíjení balíků bychom nasadili ovíjecí automat. Tato technologie by umožnila automatické a efektivní balení našich produktů, což by snížilo pracovní náklady a zvýšilo rychlost expedičního procesu.

V současnosti využíváme, čistě manuální provádění balení produktů. Ovíječe nám umožní tuto činnost zautomatizovat na kvalitnější úroveň s úsporami lidské práce, materiálu a v daleko kratších časech.

Stroj bude napojený přes datové komunikace do systému řízení procesů ve skladě.

6. Ovíjecí automat vertikální pro automatické ovíjení palet

K automatizaci procesu ovíjení palet bychom nasadili ovíjecí automat. Tato technologie by umožnila automatické a efektivní balení našich produktů, což by snížilo pracovní náklady a zvýšilo rychlost expedičního procesu.

V současnosti využíváme, čistě manuální provádění balení produktů. Ovíječe nám umožní tuto činnost zautomatizovat na kvalitnější úroveň s úsporami lidské práce, materiálu a v daleko kratších časech.

Stroj bude napojený přes datové komunikace do systému řízení procesů ve skladě.

 7. Automatizované kontrolní a měřící pracoviště:

Měřící a vážící zařízení typu Cubiscan325 zásadně zefektivní procesy příjmu a výdeje zboží ve skladu díky své schopnosti přesného měření a vážení objektů různých tvarů a velikostí. Tato přesnost umožňuje optimalizovat skladovací prostor, zlepšit plánování dopravy a snížit náklady na přepravu. Navíc automatizace měření a vážení minimalizuje možnost lidských chyb, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu zpracování zásilek, zvyšuje spokojenost zákazníků a podporuje udržitelnější přístupy k obalům a dopravě.

Bez zásahu člověka dokáže výrobek změřit, zvážit a uvedené parametry zapsat do WMS. To, co dříve pracovníkovi trvalo několik minut bude otázkou několika sekund a s vyšší přesností

Na výstupu dokážeme odbourat lidskou kontrolu počtu a druhovosti výrobků. Tím snížíme chybovost a zrychlíme procesy v balení produktů.

Předpokládáme implementaci celkem 5 kusů. Jedno zařízeni na příjmu, jedno v procesu pickování produktů a tři při balení produktů.

Informace o projektu technologie 4.0 ve formátu pdf.

Seznam vypsaných veřejných zakázek společností VAPOL CZ naleznete níže.

Veřejné zakázky