Page 9 - letak-11-12_2023-CZ-B2C-web
P. 9

PF 2 24
 PF   2  24 Krásné Vánoce
 Krásné Vánoce
 a úspěšný rok 2024
 a úspěšn ý r ok 2 0 2 4  Akce

 př ejem e našim zák azník ům a p ar tn erům
 přejeme našim zákazníkům a partnerům
              PRVNÍ MRÁZ
 V letáku jsou uvedeny maloobchodní ceny s DPH.
 Změny popisu, cen a tiskové chyby vyhrazeny.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13